Privacy Policy

1. Algemeen - © Human Reef hecht belang aan de privacy van haar Opdrachtgevers en de bezoekers van onze website. De gegevens van de Opdrachtgever worden vertrouwelijk behandeld door © Human Reef en in overeenstemming met de Belgische en Europese regelgeving. De persoonsgegevens worden niet langer bijgehouden dan nodig.

2. Verwerking persoonsgegevens voor de uitvoering van de Overeenkomst – De verstrekte persoonsgegevens worden in eerste instantie gebruikt in het kader van de sluiting, het beheer en de uitvoering van de Overeenkomst (o.m. dienstverlening, klantenbeheer en boekhouding).

3. Verwerking persoonsgegevens met gerechtvaardigd belang – © Human Reef verwerkt de gegevens ook voor de verwezenlijking van haar gerechtvaardigde belangen, zoals de evaluatie en verbetering van de diensten en producten door middel van onder meer statistische analyses, campagnes, interne markt- en tevredenheidsonderzoeken; voor het voorbereiden van studies en statistieken, waarbij gebruik wordt gemaakt van anonimisering; voor de opleiding door het gebruik van praktijkvoorbeelden ter illustratie en het bewaren van bewijsmateriaal (archief); alsook voor het behoud van de rechten van © Human Reef of haar betrokkenen bv. voor een invorderingsprocedure of een geschil.

4. Toestemming voor direct marketing - © Human Reef kan de elektronische contactgegevens verwerken om de Opdrachtgever persoonlijke informatie, advertenties en andere commerciële informatie over nieuwe diensten of producten, promoties en voordelen te sturen via direct marketing of nieuwsbrieven. Door huidige Algemene Voorwaarden te aanvaarden, geeft de Opdrachtgever toestemming voor het verwerken van de persoonsgegevens voor elektronische direct marketing en het versturen van elektronische reclame van © Human Reef. De Opdrachtgever kan zich hiervoor steeds uitschrijven.

5. Rechten Opdrachtgever - De Opdrachtgever heeft steeds het recht op informatie, inzage, correctie, een beperkte verwerking en verwijdering van diens persoonsgegevens. De Opdrachtgever heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn gegevens. Voor informatie, inzage, correctie, een beperkte verwerking en verwijdering van persoonsgegevens kan men contact opnemen met help@humanreef.com. Binnen een maand zal u reactie krijgen op u verzoek, indien uw verzoek een ingewikkelde aanpassing vereist reserveert © Human Reef zich het recht om twee extra maanden tijd te krijgen om deze uit te voeren.

6. Bescherming van uw informatie – een reeks veiligheidsmaatregelen wordt genomen door Human Reef voor het beschermen van uw gegevens die via de website of voor het uitvoeren van de Overeenkomst worden verzameld.

7.Cookies - De website van Human Reef gebruikt enkele functionele en statistische cookies. Deze zijn nodig om het functioneren van de website te garanderen.

8. Goedkeuring Door het gebruiken van onze website gaat u akkoord met onze Privacy Policy.

Laatste update: Sat Aug 22 2020